undefined undefined

Prodej

Kombinace ze zařízení TOPPA 200 a TOPPA 600 Combi pro 6-řádkové drcení natě.

TOPPA – Nová generace drtiče natě od GRIMME

Potřeba menšího výkonu, upravený vzhled krytu a vyšší sací výkon nejsou jediné přednosti.

Zveřejněno dne 14. března 2024 - od Kathrin Fühne

TOPPA od GRIMME představuje novou generaci drtičů natě s různými pracovními šířkami. Potřeba menšího výkonu, upravený vzhled krytu a vyšší sací výkon nejsou jediné přednosti.

Velká rozmanitost verzí
Série TOPPA je k dostání v různých verzích, které umožňují drcení natě ve 2, 4, 6 nebo 8 řádcích v jako přední nebo zadní nástavba alternativně také jako přední-zadní-kombinace. GRIMME k tomu poskytuje všechny rozteče řádků a šířky pruhů, které jsou v zahraničí běžné s přihlédnutím k různým obrysům paliček pro pěstování v hrůbcích resp. v záhonech.

1-©GRIMME_Die TOPPA-Varianten im Überblick.webp
Obrázek: Nová generace drtičů natě má pět variant, které mohou být provozovány jednotlivě nebo v kombinaci.

2 - a 4-řádkový v samostatném provozu
TOPPA 200 a TOPPA 400 jsou 2- resp. 4řádkové drtiče natě, které lze používat jako přední nástavbu ale i zadní nástavbu na traktoru.
Díky optimalizace umístění převodovky došlo k podstatnému zmírnění úhlu kloubového hřídele vůči traktoru. Tím se značně zmenšuje opotřebení kloubového hřídele, především při zvedání drtiče natě na úvrati.

©GRIMME_Das schwenkbare Getriebe am TOPPA 400 ermöglicht einen flachen Gelenkwellenwinkel beim Front- und Heckanbau.webp
Obrázek: Úhel převodovky lze u TOPPA 400 nastavovat. Tím se značně prodlužuje životnost kloubového hřídele.

Další novinkou je, že je nyní i 4řádkový stroj s roztečí řádků 90 cm vybavený průběžným paličkovým hřídelem a tedy bez uložení uprostřed. Velké údržbové klapky po celé šířce krytu usnadňují čištění a výměnu paliček.

6 a 8-řádkový jako kombinace přední-zadní nástavby
6-řádková kombinace přední-zadní nástavby se skládá ze zařízení TOPPA 200 jako přední nástavba a TOPPA 600 Combi jako zadní nástavba na traktoru. TOPPA 600 Combi se přitom vyklápí hydraulicky, takže se paličkují vždy dva řádky na obou stranách traktoru. Pro rychlé přejetí na jiné pole lze stroj hydraulicky sklopit na přepravní šířku 3 m.

2-©GRIMME_TOPPA 200 und TOPPA 600 Combi in Arbeitsposition(1).webp
Obrázek: Kombinace ze zařízení TOPPA 200 a TOPPA 600 Combi pro 6-řádkové drcení natě.

U 8-řádkové kombinace přední-zadní nástavby se používá zařízení TOPPA 400 jako přední a TOPPA 800 Combi jako zadní nástavba. Také zde dochází k hydraulickému vyklopení výložníků, aby bylo možné paličkovat dvakrát dva řádky. U drtiče natě TOPPA 400 je šířka pro přepravu po silnici 3,29 m v případě rozteče řádků 79 cm.

Jak u TOPPA 600 Combi tak i u TOPPA 800 Combi lze oba výložníky ovládat samostatně pomocí jedné řídicí jednotky nebo volitelně přes ISOBUS s osazením AUX-N. Ve spojení se sériově vyráběnými širokoúhlými kloubovými hřídeli je tak možné zvedat drtiče natě na kuželovitých plochách nezávisle na sobě. Oba kryty jsou navíc zavěšeny kyvadlovitě, což umožňuje optimální přizpůsobení na nerovnosti půdy. Stejně tak je k dostání volitelný hydraulický posuv stran, který lze ovládat manuálně, nebo který se v nejvyšší výbavě přizpůsobuje hrůbkům plně automaticky. To je důležité především tehdy, pokud neodpovídá počet řádků sázecího stroje počtu řádků drtiče natě.

17-©GRIMME_TOPPA 200 und TOPPA 600 Combi abgestellt im eingeklappten Zustand (1).webp
Obrázek: Všechny tři sklopitelné modely TOPPA lze pomocí zabudovaných odstavných vzpěr odstavit ve sklopeném stavu, čímž se ušetří prostor.

8-řádkový v samostatném provozu
TOPPA 800 od GRIMME je 8-řádkový drtič natě pro zadní nástavbu, který lze hydraulicky sklopit pro jízdu po silnici na vnější šířku 3 m. Stroj je speciálně vhodný pro podniky s 8-řádkovým sázením a pro traktory bez čelního vývodového hřídele.

13-©GRIMME_TOPPA 800 in Arbeitsposition.webp
Obrázek: TOPPA 800 s RidgeRunner kolečky přítlaku na hrůbek v pracovní poloze.

Dokonalý do detailu
V sérii TOPPA jsou nadále montovány paličky typické pro GRIMME, které umožňují díky přizpůsobení na obrysy hrůbku r ovnoměrný a čistý vzhled paličkování. S optimalizovaným uspořádáním paliček sledujeme trend neustále se zvětšujících hrůbků. Kromě dalších typů paliček lze pro optimální drcení natě zabudovat protibřity. Ty jsou zcela uzavřené a lze je v případě opotřebení paliček nastavit blíže k hřídeli paliček, aby byla zachována stejná kvalita práce. V kombinaci s novými, prodlouženými vodicími plechy natě, se značně zlepšuje ukládání bramborové natě mezi hrůbky. To má kromě jiného výhodu při následné chemické desikaci, protože je zajištěn dobrý postřik stonků.

©GRIMME_PE-Auskleidung_Gehäuse.webp
Obrázek: Opláštění PE na vnitřní straně krytu působí proti hromadění zeminy, opotřebení a případným nárazům kamenů. Protibřity lze nastavit v podélných otvorech.

RidgeRunner proti zeleným hlízám
U každého řádku lze volitelně zvolit na obou stranách upevněné kola tlačící na hrůbek („RidgeRunner“), která přejíždí po drcení natě přes korunu hrůbku. Samostatné zavěšení umožňuje optimální přizpůsobení vůči řádku. Mimořádně nízký tlak pneumatik umožňuje jejich cílený pohyb, čímž dochází k uzavření trhlin na hrůbcích. Brambory tak mohou být chráněny před přímým dopadem slunečního záření, čímž se snižuje podíl zelených hlíz na bramborovém hrůbku. Pohyb kol zároveň zajišťuje samočisticí efekt u kol.

36-©GRIMME_RidgeRunner Dammdruckräder am TOPPA 400.webp
Obrázek: Přítlačný tlak zařízení RidgeRunner lze nastavit u každého řádku samostatně pomocí pružiny v několika stupních od 5 kg po 25 kg.

Optimální pracovní výška
Výškové navádění drtiče natě se vykonává přes tříbodovou hydrauliku traktoru a opěrná kola o rozměru 175 R14. Výška opěrných kol se přitom nastavuje buď mechanicky pomocí vřetena nebo hydraulicky z kabiny. Nastavenou pracovní výšku si lze pohodlně přečíst a zkontrolovat na stupnici.

Ústrojí pro boční nesení pro TOPPA 400
Pro přepravu po silnici s vnějším rozměrem pod 3 m bylo vyvinuto nové ústrojí pro boční nesení pro 4-řádkový drtič natě. TOPPA 400 je za tímto účelem vybaven na levé vnější straně dalším tříbodovým montážním rámem. Stroj tak lze během několika málo minut v přepravní poloze upnout a přesunout neomezenou rychlostí.

15-©GRIMME_TOPPA 400 mit Längstrageeinrichtung (1).webp
Obrázek: Ve srovnání s běžnými systémy není potřeba ani oj ani náročné přesouvání opěrných koleček.