undefined undefined

Sprzedaż

Due to a hacker attack, there may be restrictions on spare parts and machine deliveries, the myGRIMME, supplier, sales partner and job portal as well as websites

Further information

Czterorzędowy, samobieżny kombajn TERRATRON firmy SPUDNIK o mocy 683 KM.

PowerHarvest – innowacyjna, wysokowydajna koncepcja zbioru w samobieżnych kombajnach do ziemniaków

Koncepcja PowerHarvest łączy opatentowaną taśmę odsiewającą przebiegającą po łuku (Curved Conveyor) z nowymi, wysokowydajnymi separatorami.

Opublikowano 28 września 2023 - od Kathrin Fühne

Koncepcja ta została wdrożona po raz pierwszy w kombajnie TERRATRON firmy SPUDNIK (Idaho/USA). Maszyna osiąga wydajności rzędu 500 t/h, co w porównaniu z dotychczasowymi wynikami oznacza wzrost o ponad 25 %.

TERRATRON ©SPUDNIK (1).webp 

Zdjęcie: Czterorzędowy, samobieżny kombajn TERRATRON firmy SPUDNIK o mocy 683 KM.

Ze względu na dopuszczalną szerokość maszyn, w kombajnach do ziemniaków często stosuje się wąskie urządzenia separujące. Również wydajność oczyszczania i moc napędowa mogą być ograniczeniem podczas zbioru ziemniaków. Także rozwiązania konstrukcyjne powodujące ostrą zmianę kierunku przenoszenia masy plonu mogą prowadzić do uszkodzeń plonu.

W kombajnie TERRATRON przepływ masy plonu jest realizowany według pochodzącej z północnej Ameryki zasady Wrap-around, w której plon jest transportowany na dużej szerokości spiralnie przez całą maszynę. W porównaniu z klasycznymi kombajnami, w nowej maszynie szerokość odsiewania jest znacznie większa. Koncepcja PowerHarvest przynosi spodziewane efekty w połączeniu z silnikiem o mocy 683 KM, separatorami na całej szerokości maszyny, w pełni hydraulicznymi układami napędowymi oraz możliwością regulacji kąta nachylenia taśm odsiewających. Curved Conveyor to pierwszy przenośnik transportujący plon po łuku. Stopnie spadku ustawione pod kątem (22° z tyłu, 7° z przodu) zapewniają łagodne przenoszenie i bardziej równomierne rozłożenie plonu na taśmie, a także wyjątkową przepustowość.

Dzięki temu kombajn nie jest już czynnikiem ograniczającym wydajność zbioru i może podbierać nawet 20 rzędów jednocześnie podczas zbioru wzbogaconego. Jest to realizowane w USA, gdzie podczas zbioru wzbogaconego stosuje się 6- lub 8-rzędowe kopaczki odkładające zebrane ziemniaki na wały między redlinami, które są potem podbierane przez 4-rzędowy TERRATRON. W sumie kombajn może więc zebrać nawet 20 rzędów. Wyjątkowa wydajność kombajnu TERRATRON umożliwia zwiększenie skali działania przedsiębiorstwa bez konieczności wdrażania uzupełniających procesów pracy i zatrudniania dodatkowych pracowników.