undefined undefined

Prodej

myGRIMME aplikace "Crops": Zobrazení rozdělení velikosti hlíz podle dílčích ploch v závislosti na odrůdě.

CropAnalyser – Záznam dílčích ploch a specifických velikostí a objemu sklizně dle odrůdy brambor

Pomocí CropAnalyseru můžete během procesu vyorávání zaznamenávat příměsi a velikosti brambor a z toho vyplývající výnosy sklizně podle odrůdy a dílčí plochy.

Zveřejněno dne 28. září 2023 - od Kathrin Fühne

System je založen na procesu čtení laserovým paprskem, který zaznamenává celkový tok produktu přes laserovou kameru nad pásem plnění zásobníku.

 CropAnalyser©GRIMME (01).webp

Obrázek: Koncepce skříně senzorů na pásu plnění zásobníku samojízdného sklízeče brambor.

Nasbírané údaje jsou automaticky zpracovávány a živě zobrazovány řidiči stroje a na portálu koncového zákazníka „myGRIMME“. Pomocí aplikace „Fields“ má uživatel možnost si na myGRIMME nechat zobrazit rozdělení velikosti hlíz, výnos a podíl příměsí v závislosti na poli. Aplikace „Crops“ umožňuje posouzení parametrů specificky dle odrůdy.

 CropAnalyser©GRIMME (03).webp

Obrázek: myGRIMME aplikace "Crops": Zobrazení rozdělení velikosti hlíz podle dílčích ploch v závislosti na odrůdě.

Pomocí portálu pro výměnu dat „agrirouter“ lze dále předávat standardizovaná data CropAnalyseru dalším systémům, jako např. informačnímu systému Farm Management.

V praxi to znamená, že jsou důležité informace pro dispozici, skladování a prodej brambor ihned k mání. Tak je možné zabránit zbytečným jízdám na pole a zjednodušit plánování následujících procesů. Navíc může zemědělec kontrolovat na základě platných dat od sázení po sklizeň úspěšnost pěstitelských opatření a odrůd. V následujících letech je pak možné optimalizovat pěstování brambor. Kromě toho lze omezit pracovní zátěž při manuálním sběru vzorků a nahradit ji automatickým záznamem výnosů a velikostí hlíz.