undefined undefined

Prodej

„SmartFold“: Sklápěcí mechanismus pro nesené řádkovače přihlášený jako patent

„SmartFold“: Sklápěcí mechanismus pro nesené řádkovače přihlášený jako patent

Během veletrhu Agritechnica předvedla společnost GRIMME nový nesený řádkovač SGRW 200

Zveřejněno dne 28. září 2023 - od Kathrin Fühne

Do dnes jsou v mnoha oblastech světa brambory sklízeny strojním vyoráním ze země a následným ručním sběrem. Používají se jednoduché, nesené, 2-řadé řádkovače s průchozí radliční deskou. Očištění se běžně provádí pomocí krátkého sítového pásu a následně umístěnými mechanickými vibračními hráběmi. Stroje se používají ve spojení s traktory o výkonnostní třídě od cca 40 do 70 k.s. V praxi dochází tímto postupem k 5 - 20 % ztrátám sklizně následkem rozsypání hlíz

Během veletrhu Agritechnica předvedla společnost GRIMME, v rámci Joint Venture s indickým výrobcem Shaktiman, nový nesený řádkovač SGRW 200 se sklápěcím druhým sítovým pásem pro efektivnější sklizeň brambor.

Dvojřadý stroj nesený na tříbodovém montážním rámu je vybaven rýčovou radlicí běžnou v Evropě, která vyorává pouze seskupení hlíz v řádku a dopravuje proto podstatně méně hlíny do stroje. Především velké, tvrdé hroudy půdy, které se nachází především v oblasti brázdy, se nenabírají. Hloubkové navádění radlice se provádí pomocí hrůbkových válců, které rozmělňují zpevnění na povrchu hrůbku. Vždy dvě disková krojidla na řádek zajišťují použití bez ucpávání.

Inovace sklápěcího 2. sítového pásu

Novinkou je hydraulický sklápěcí mechanismus 2. sítového pásu, který je přihlášený jako patent. Díky „SmartFold“ lze přenést těžiště stroje na souvrati resp. na silnici směrem dopředu. Podstatně snížená potřeba zdvižné síly poprvé umožňuje použití nového řádkovače se dvěma sítovými pásy šetrnými k produktu v výkonné třídě od 50 k.s.

©GRIMME_SGRW 200 mit SmartFold (5).webp

Obrázek: Sklopením 2. sítového pásu („SmartFold“) se sníží potřebná zdvihací síla. Zároveň se zmenšuje oblast otáčení na souvrati a na silnici, čímž je stroj podstatně obratnější.

Na poli profituje zemědělec z podstatně zlepšeného prosévání půdy a hroud. Volitelně lze stroj dovybavit přítlačným válcem, který půdu po vyorávání brambor urovnává a povrchově přitlačí. Tak se zajišťuje, že je 100 % brambor viditelně uloženo. Ztrátám při sklizni uvedeným výše se tím zcela zabrání.

©GRIMME_SmartFold.webp

Obrázek: Pracovní výsledek běžného řádkovače (vlevo) a SGRW 200 se "SmartFold" (vpravo).