undefined undefined

Salg

ChangeSep anvendes allerede på en EVO 290 og bruges i denne sæson flittigt på andre maskiner.

Skifteseparatoraggregatet ChangeSep

Fuld fleksibilitet ved valg af 2. separatoraggregat

Offentliggjort den 28. september 2023 - af Kathrin Fühne

Mange bedrifter har i de seneste år arbejdet med en bredere portefølje og dyrker uder over et bredt spektrum af kartofler til forskellige former for forædling (spise, og forarbejdningsvare) også løg. Herudover foregår dyrkningen på stadig flere marker og forskellige jorde på grund af den fortsatte udvidelse af bedrifterne. Derfor stiger kravene til et varieret udbud af udstyr inden for kartoffeloptagere. Der er her særligt fokus på separatoraggregater, hvor der hidtil ikke har været nogen praktisk løsning på skift mellem afstrygningsvalser og fingerbånd.

Skifteseparatoraggregatet „ChangeSep“ giver mulighed for at skifte det 2. separatoraggregat ved to separatoraggregat-maskiner som f.eks. EVO 290. Skiftet mellem fingerbånd („ClodSep“) og afstrygningsvalser („EasySep“) kan klares hydraulisk fra førerhuset inden for mindre end 2 minutter. Det er fortsat muligt at foretage hældningsjustering af det første og andet separatoraggregat uden begrænsninger. Herudover kan begge separatoraggregaters hastighed indstilles individuelt og trinløst, hvorved optageren altid kan tilpasses de forskellige betingelser og kulturer næsten kompromisløst. Takket være TerraControl optageren med halve kamtromler, som anvendes til optagelse af kartofler af kammen og løg af skåret, kan kartoffeloptageren omstilles til en løgoptager med et tryk på en knap. Uden at det er nødvendigt at foretage monteringsarbejde på optageren eller separatoraggregatet.

ChangeSep©GRIMME (04).webp

Billede: Ved anvendelse af „ClodSep“ er der mulighed for at bruge båndet til iblandede materialer.

 

ChangeSep©GRIMME (01).webp

Billede: Blik mod det andet separatoraggregat. Ved brugen af „EasySep“ (1) kan gummifingrene på „ClodSep“ (2) drejes i produktstrømmen for at fordele kartoflerne eller løgene mere ensartet på det efterfølgende sorteringsbord (3).

Vejtransportbredden ændres ikke med skifteseparatoraggregatet. Herudover gør integrationen af begge separatoraggregater i en maskine det nemmere at afsætte eksisterende og brugte maskiner, når de skal på markedet igen. ChangeSep anvendes allerede på en EVO 290 og bruges i denne sæson flittigt på andre maskiner.