undefined undefined

Salg

Kombinationen af TOPPA 200 og TOPPA 600 Combi til den 6-rækkede topknuser.

TOPPA - Den nye generation af Topknusere fra GRIMME

Lille ydelsesbehov, revideret hus og en forbedret sugeydelse er imidlertid ikke de eneste nyheder.

Offentliggjort den 14. marts 2024 - af Kathrin Fühne

Med TOPPA-serien præsenterer GRIMME en ny generation af Topknusere i forskellige arbejdsbredder. Lille ydelsesbehov, revideret hus og en forbedret sugeydelse er imidlertid ikke de eneste nyheder.

Alsidigt variantsortiment
Med TOPPA-serien fås forskellige varianter, som giver mulighed for topknusere i 2, 4, 6 eller 8 rækker for- og bagmonteret eller i en front-bag-kombination. GRIMME tilbyder her alle rækkevidder og sporvidder under hensyntagen, der anvendes på globalt plan, til forskellige slaglekonturer til dyrkning i kamme og bede.

1-©GRIMME_Die TOPPA-Varianten im Überblick.webp
Billede: Den nye generation af topknusere indeholder fem varianter, der kan anvendes separat eller i forskellige kombinationer.

2 - og 4-rækket i soloanvendelse
TOPPA 200 og TOPPA 400 er 2- eller 4-rækkede topknusere, som egner sig både til front- og bagmontering på en traktor.
Takket være optimeringen af gearpositionen er kraftoverføringsakslens vinkel til traktoren nu væsentligt fladere. Herved reduceres sliddet på kraftoverføringsakslen betydeligt, særligt ved udløftning af topknusere på forageren.

©GRIMME_Das schwenkbare Getriebe am TOPPA 400 ermöglicht einen flachen Gelenkwellenwinkel beim Front- und Heckanbau.webp
Billede: Ved TOPPA 400 kan gearets vinkel tilpasses. Herved øges kraftoverføringsakslens levetid betydeligt.

En anden nyhed er, at den 4-rækkede maskine med en rækkevidde på på 90 cm nu også er udstyret med en gennemgående slagleaksel og hermed fungerer uden central lejring. Store vedligeholdelsesklapper over hele husets bredde gør rengøringen og slagleskiftet lettere.

6- og 8-rækket i en front-bag-kombination
Den 6-rækkede front-bag-kombination består af TOPPA 200 frontmonteret på traktoren og en TOPPA 600 Combi i bagenden. TOPPA 600 Combi foldes hydraulisk, så der bearbejdes to rækker på begge sider af traktoren. Ved hurtig markskift kan maskinen klappes hydraulisk sammen til 3 m transportbredde.

2-©GRIMME_TOPPA 200 und TOPPA 600 Combi in Arbeitsposition(1).webp
Billede: Kombinationen af TOPPA 200 og TOPPA 600 Combi til den 6-rækkede topknuser.

Ved den 8-rækkede front-bag-kombination kombineres TOPPA 400 i forende med en TOPPA 800 Combi i bagenden. Her foldes der ligeledes to udliggere hydraulisk ud, så der kan bearbejdes to række to gange. Ved topknuser TOPPA 400 er vejtransportbredden ved 3,29 m ved en rækkebredde på 75 cm.

Både ved TOPPA 600 Combi og ved TOPPA 800 Combi kan begge udliggere aktiveres uafhængigt af hinanden med hver sin styreenhed eller per ISOBUS med AUX-N konfiguration, der fås som ekstra tilbehør. Kombineret med de standardmæssige vidvinkelkraftoverføringsaksler er der hermed mulighed for at udløfte topknuserne uafhængigt af hinanden på kileformede marker. De to huse er herudover ophængt svingende, hvorved de kan tilpasse sig ujævnheder på jorden optimalt. Der fås ligeledes en hydraulisk sideforskydning som ekstraudstyr, der kan styres manuelt eller tilpasser sig fuldautomatisk i højeste monteringstrin til kammene. Det er første og fremmest relevant, hvis kartoffellæggerens rækkeantal ikke passer til topknuserens.

17-©GRIMME_TOPPA 200 und TOPPA 600 Combi abgestellt im eingeklappten Zustand (1).webp
Billede: Alle tre foldbare TOPPA-modeller kan foldes sammen og parkeres, så de ikke fylder særligt meget.

8-rækket i soloanvendelse
Med TOPPA 800 tilbyder GRIMME en 8-rækket topknuser til bagmontering, som kan klappes hydraulisk sammen til vejtransport til en udvendig bredde på 3 m. Maskinen er særligt velegnet til kartoffellægning i 8 rækker og til traktorer uden PTO-aksel.

13-©GRIMME_TOPPA 800 in Arbeitsposition.webp
Billede: TOPPA 800 med RidgeRunner kamtrykhjul i arbejdsposition.

Perfekt ned i mindste detalje
I TOPPA-serien monteres fortsat de velkendte slagler, som - tilpasset til kamkonturen - sørger for et j ævnt og rent slaglemønster. Slaglearrangementet er optimeret, så det følger den nuværende trend, hvor kammene bliver stadig større. Udover flere slagletyper kan der monteres modknive, der sikrer optimal topadskillelse. Disse er helt lukket og kan placeres tættere på slagleakslen, hvis der optræder slid på slaglerne, for at give mulighed for en jævn arbejdskvalitet. Kombineret med de nye forlængede topstyreplader, forbedres lægningen af kartoffeltoppene mellem kammene markant. Det er en stor fordel bl.a. ved en efterfølgende kemisk sikkation, da der sikres en god fugtning af stænglerne.

©GRIMME_PE-Auskleidung_Gehäuse.webp
Billede: PE-beklædningen på indersiden af huset modvirker jordklæbning, slitage og eventuelle stenslag. Modknivene kan justeres i langhullerne.

RidgeRunner mod grønne knolde
For hver række kan der som option vælges kamtrykhjul, der er placeret på begge sider („RidgeRunner“), som ruller hen over kamtoppen efter topknusningen. Den individuelle ophængning giver mulighed for en optimal tilpasning til hver række. Det særdeles begrænsede dæktryk giver hjulene mulighed for at rulle målrettet, så revner i kammene lukkes. Kartoflerne kan herved beskyttes mod direkte solindstråling, hvilket reducerer andelen af grønne knolde i kartoffelkammene. Samtidig sørger denne rulning for at hjulene renses.

36-©GRIMME_RidgeRunner Dammdruckräder am TOPPA 400.webp
Billede: Trykket fra de såkalde RidgeRunners kan indstilles enkeltvis for hver række ved hjælp af en fjeder i flere trin fra 5 kg til 25 kg.

Optimal arbejdshøjde
Højdestyringen af topknuseren udføres ved hjælp af traktorens trepunktshydraulik og støttehjulene med dimension 175 R14. Støttehulenes højde justeres her enten mekanisk ved hjælp af en spindel eller hydraulisk fra kabinen. Den indstillede arbejdsdybde kan nemt aflæses og kontrolleres på skalaen.

Langsbæreanordning til TOPPA 400
Vi har udviklet en ny langsbæreanordning til den 4-rækkede topknuser, der har en udvendig bredde på under 3 m og understøtter transport på veje. TOPPA 400 er forsynet med et ekstra trepunkts-ophæng på udvendig side i køreretningen til denne. Maskinen kan således sættes i tansportposition inden for få minutter og omstilles til ubegrænset transporthastighed.

15-©GRIMME_TOPPA 400 mit Längstrageeinrichtung (1).webp
Billede: Der kræves hverken en trækstang eller belastende omplacering af støttehjul som ved de oprindelige systemer.