undefined undefined

Distributie

myGRIMME applicatie "Crops". Plaatsspecifieke weergave van de knolgrootteverdeling afhankelijk van het ras.

CropAnalyser – Sectie- en rasspecifieke maat- en opbrengstregistratie tijdens de aardappeloogst

Met de CropAnalyser is het mogelijk om tijdens het rooiproces zowel het afval als het maatspectrum van de aardappelen en de resulterende aardappelopbrengst ras- en sectiespecifiek vast te leggen.

Gepubliceerd op 28 september 2023 - van Kathrin Fühne

Het systeem is gebaseerd op de laserlichtsectiemethode, waarbij de gehele productstroom wordt vastgelegd door een lasercamera die boven de bunkervulband is opgesteld. 

CropAnalyser©GRIMME (01).webp

Foto: Concept van de sensorbehuizing op de bunkervulband van een zelfrijdende aardappelrooier.

De verzamelde gegevens worden automatisch verwerkt en live gevisualiseerd voor de chauffeur en in het eindklantenportaal "myGRIMME". Met de applicatie "percelen" heeft de gebruiker de mogelijkheid om per perceel de knolgrootteverdeling, de opbrengst en het afvalpercentage in myGRIMME weer te geven. De applicatie "gewassen" maakt een rasspecifieke beoordeling van de parameters mogelijk.

 CropAnalyser©GRIMME (03).webp

Foto: myGRIMME applicatie "Crops". Plaatsspecifieke weergave van de knolgrootteverdeling afhankelijk van het ras.

Met behulp van het gegevensuitwisselingsplatform "agrirouter" kunnen de gegevens van de CropAnalyser op gestandaardiseerde wijze worden overgedragen naar andere systemen, zoals bedrijfsmanagementinformatiesystemen.

In de praktijk betekent dit dat belangrijke informatie voor de planning, bewaring en afzet van aardappelen direct beschikbaar is. Dit vermijdt onnodige reizen naar het veld en vereenvoudigt de planning van vervolgprocessen. Daarnaast kan de teler op basis van valide data het teeltsucces van agronomische maatregelen en rassen van planten tot oogsten controleren. In de navolgende jaren kan daardoor de aardappelteelt geoptimaliseerd worden. Bovendien kan de werklast bij handmatige opbrengstbemonstering worden verminderd door de opbrengst en knolgrootte automatisch te registreren.